Anunțuri Informații utile

Admitere 2023

În acest an, la Școala Doctorală de Sociologie există 6 locuri disponibile pentru admitere, distribuite astfel: 

 • Prof. Univ. Dr. Adrian HATOS – 2 locuri
 • Prof. Univ. Dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU – 2 locuri
 • Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU – 1 loc 
 • Prof. Univ. Dr. Claudia BACTER – 1 loc
La momentul depunerii dosarului de admitere, va trebui să precizați coordonatorul la care doriți să vă înscrieți – în cazul în care sunteți admis, dar coordonatorul ales nu mai are locuri, puteți fi repartizat la un alt coordonator. 
 

Calendarul admiterii

 • 1-19 septembrie 2023 – înscrierea la admitere – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca UO, etaj 4
 • 21 septembrie 2023, ora 10:00 – colocviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie – la Practipass
 • cel târziu a doua zi după admitere – afișarea rezultatelor – la avizierul Școlii Doctorale de Sociologie și pe pagina web 
 • 24 de ore de la afișarea rezultatelor – depunerea contestațiilor – la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat
 • 25 septembrie 2023 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
 • 26-28 septembrie 2023 – Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat a actelor doveditoare)
 • 1 octombrie 2023 – înmatricularea studenților doctoranzi
Concursul de admitere cuprinde 2 probe:
1. Evaluarea activității științifice și profesionale – pe baza dosarului depus
2. Interviul de admitere – prezentarea proiectului de cercetare doctorală și evaluarea cunoștințelor fundamentale în sociologie.
 
Comisia de admitere este alcătuită din:
 • Prof. Univ. Dr. Adrian HATOS – președinte
 • Prof. Univ. Dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU – membru
 • Prof. Univ. Dr. Claudia BACTER – membru

Membri supleanți: Prof. Univ. Dr. Gavril FLORA; Prof. Univ. Dr. Floare CHIPEA  

 
Mai multe informații despre taxe, conținutul dosarului, grila de evaluare a activității științifice și profesionale, structura proiectului de cercetare doctorală, tematica și bibliografia interviului, precum și varianta detaliată a calendarului de admitere găsiți accesând butonul de mai jos:   

Pentru anul universitar 2023-2024, Școala Doctorală de Sociologie scoate la concurs și 1 loc pentru programul postdoctoral de cercetare avansată.

Calendarul admiterii la programul postdoctoral este același cu calendarul admiterii la studii doctorale. 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programul avansat de cercetare postdoctorală apăsând pe butonul de mai jos: