Informații utile

Descrierea Școlii Doctorale de Sociologie


Misiune și obiective


Regulament de organizare


Admitere studii doctorale


Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat – Sociologie 


Conducători de doctorat


Consiliul Școlii Doctorale de Sociologie


Doctoranzi


Raport privind nevoile și gradul de satisfacție al doctoranzilor


Plan de învățământ


Program de pregătire și rezultate


Fișele disciplinelor


Regulamentul de finalizare a studiilor doctorale


Standarde de elaborare a tezei de doctorat


Susțineri publice ale tezelor de doctorat