Anunțuri Rapoarte de cercetare

Studiu privind nevoile copiilor cu tulburări din spectrul autist

În 2021, în România existau 78.190 de copii încadrați în grad de handicap, dintre care 10.203 copii cu dizabilitate mintală și 18.280 copii cu dizabilitate psihică (ANDPDCA, 2022) – aici se încadrează și unitatea de analiză a cercetării, copiii cu tulburări din spectrul autist.

Scopul cercetării este de a identifica nevoile acestor copii și ale familiilor acestora, din perspectiva părinților. Identificarea acestor nevoi stă la baza propunerii unor măsuri strategice privind protecția lor și eficientizarea politicilor și a serviciilor specializate.

Am administrat un chestionar online, care a fost completat de către 223 de părinți care au copii cu TSA din țară. Prin chestionar am urmărit teme precum:

  • date generale privind familia
  • starea de sănătate
  • accesul la servicii
  • educația copilului
  • suportul social
  • situația financiară
  • activitățile din timpul liber

Majoritatea respondenților au naționalitate română, locuiesc în mediul urban și sunt absolvenți de studii superioare.

Părinții care au completat chestionarul trăiesc în cupluri legal constituite (70%) și au un singur copil diagnosticat cu TSA, majoritatea copiilor fiind de gen masculin (80%). În cele mai multe cazuri, mama este asistentul personal al copilului.

Apăsați pe butonul de mai jos pentru a citi raportul integral și a descoperi principalele constatări ale cercetării.