Anunțuri

Admitere 2022

În acest an, la Școala Doctorală de Sociologie există 7 locuri disponibile pentru admitere, distribuite astfel: 

 • Prof. Univ. Dr. Adrian HATOS – 2 locuri
 • Prof. Univ. Dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU – 2 locuri 
 • Prof. Univ. Dr. Gavril FLORA – 2 locuri
 • Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU – 1 loc 
La momentul depunerii dosarului de admitere, va trebui să precizați coordonatorul la care doriți să vă înscrieți – în cazul în care sunteți admis, dar coordonatorul ales nu mai are locuri, puteți fi repartizat la un alt coordonator. 
 

Calendarul admiterii

 • 1-19 septembrie 2022 – înscrierea la admitere – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca UO, etaj 4
 • 21 septembrie 2022, ora 10:00 – colocviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie – la Practipass
 • cel târziu a doua zi după admitere – afișarea rezultatelor – la avizierul Școlii Doctorale de Sociologie și pe pagina web 
 • 24 de ore de la afișarea rezultatelor – depunerea contestațiilor – la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat
 • 24 septembrie 2022 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
 • 26-28 septembrie 2022 – Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat a actelor doveditoare)
 • 1 octombrie 2022 – înmatricularea studenților doctoranzi
Concursul de admitere cuprinde 2 probe:
1. Evaluarea activității științifice și profesionale – pe baza dosarului depus
2. Interviul de admitere – prezentarea proiectului de cercetare doctorală și evaluarea cunoștințelor fundamentale în sociologie.
 
Comisia de admitere este alcătuită din:
 • Prof. Univ. Dr. Adrian HATOS – președinte
 • Prof. Univ. Dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU – membru
 • Conf. Univ. Dr. Claudia BACTER – membru

Membri supleanți: Prof. Univ. Dr. Gavril FLORA; Prof. Univ. Dr. Floare CHIPEA  

 
Mai multe informații despre taxe, conținutul dosarului, grila de evaluare a activității științifice și profesionale, structura proiectului de cercetare doctorală, tematica și bibliografia interviului, precum și varianta detaliată a calendarului de admitere găsiți accesând butonul de mai jos: