Anunțuri Rapoarte de cercetare

Raport – Educația la distanță în perioada stării de urgență

Vă prezentăm Raportul „Educația la distanță în perioada stării de urgență” realizat de către Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității din Oradea în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Raportul a fost elaborat de către Prof. Univ. Dr. Habil. Adrian Hatos și este focalizat pe comparații între mediul urban și cel rural în ceea ce privește accesibilitatea predării la distanță și atitudinea cadrelor didactice. 

Datele din cadrul acestei anchete au fost culese online în perioada 1-7 aprilie 2020 din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (clasele 0-13), excluzând învățământul preșcolar și cel special. Eșantionul este alcătuit din 3419 cadre didactice din școli din mai multe județe, printre care Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, mun. București, Covasna, Maramureș, Neamț, Suceava – există o suprareprezentare a profesorilor din zona Moldovei (peste 60%).  

Powered By EmbedPress