Anunțuri

Susținere publică – Neculau Cătălina

În data de 3 februarie 2022, ora 11:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat „Construcția socială a identității profesionale a viitorilor asistenți medicali. O abordare din perspectiva sociologiei narative” – autor drd. Mihaela Cătălina Neculau.