Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

 

 

Bine aţi venit pe pagina Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane!


Facultatea noastră funcţionează ca structură distinctă a Universităţii din Oradea începând cu anul 2002, urmare a HG nr. 410/13.05.2002.
În cadrul FSSU vă puteţi pregăti ca specialişti în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistenţă Socială şi Ştiinţele educaţiei, la nivel de studii de licenţă şi masterat. În plus, domeniul Sociologie vă pferă posibilitatea desăvârşirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane organizează şi programe postuniversitare în specializări mono- sau interdisciplinare.
Procesul de pregătire a specialiştilor din domeniile specifice facultăţii noastre este astfel conceput încât să fie în concordanţă cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din România.    
Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalităţi, atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care dispuneţi, prin numeroasele şi interesantele activităţi extracurriculare care sunt organizate: cercuri studenţeşti orientate spre cercetare, grupuri corale şi de artă plastică, activităţi de voluntariat etc.
Schimburile studenţeşti din cadrul programelor Erasmus vă oferă deschideri către abordări internaţionale ale asimilării cunoştinţelor de specialitate, posibilitatea cunoaşterii modului în care se realizează formarea specialiştilor din domeniile noastre de studii în universităţi din străinătate, oportunitatea de a vă face prieteni printre colegii din diferitele universităţi europene care au acleaşi preocupări etc.
Prin urmare, facultatea noastră este o facultate dinamică, cu multiple parteneriate la nivel naţional şi internaţional, cu un staff academic prestigios şi tânăr, conectată la piaţa muncii atât prin buna pregătire oferită studenţilor cât şi prin atractivitatea profesiilor în care îi pregătim, o facultate în care studenţii învaţă cum să se înţeleagă mai bine pe ei şi lumea în care trăiesc, astfel încât să schimbe viitorul individual şi social.

Ghid de prezentare a Facultății de Științe Socio-Umane pentru anul 2017

 

Conducerea

DECAN Conf. univ. dr. Karla Barth
 
PRODECANI

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Lect. univ. dr. Dragos Darabaneanu

 

 

Membrii Consiliului Facultăţii

Reprezentanţii Facultăţii

în Senatul Universitar

Conf. univ. dr. Karla Barth  
Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu  
Conf. univ. dr. Mihai Marian  
Prof. univ. dr. Adrian Hatos
 
Conf. univ. dr. Marius Drugaș
 
Conf. univ. dr. Monica Secui
 
Conf. univ. dr. Claudia Bacter  
Conf. univ. dr. Cristina Florescu
 
Lect. univ. dr. Ionuţ Oprea  
Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald  
Lect. univ. dr. Ionuț Erdeli  
Alin Moise (student, Psihologie)  
Nicolae Mic (student, Psihologie)  
Mihaela Pop (studentă, Resurse Umane)  
Patricia Sălăgean (studentă, PIPP)  

 

Componenţa consiliilor departamentelor facultăţii

 

Departamentul de Psihologie conf. univ. dr. Marius Drugaş (director departament)
conf. univ. dr. Delia Bîrle
conf. univ. dr. Carmen Bora
conf. univ. dr. Monica Secui
conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu 
 Departamentul de Sociologie - Asistenţă Socială

 lect. univ. dr. Oprea Ionut (director departament)

 
 
 
 
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei conf. univ. dr. Cristina Florescu (director departament)
lect. univ. dr. Denisa Ardelean
 
conf. univ. dr. Dan Pătroc
lect. univ. dr. Andra Perţe

 

 

 


Componenta comisiilor de specialitate ale

Consiliului Facultatii de Stiinte Socio-Umane

aprobata in sedinta Consiliului FSSU din data de 23.11.2016

Comisia de calitate:

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu

Conf. univ. dr. Cristina Florescu

Prof.univ.dr. Carmen Popa

Lect. univ. dr. Sorana Săveanu

Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu

Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt – reprezentant al sindicatului

Ianţa Felicia – ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor

Caciora Lucia - ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor

Daragiu Tina – Fundaţia Ruhama, reprezentant al angajatorilor

Pop Mihaela – Studentă, anul II RU

Sălajan Patricia- Studentă, anul II PIPP

 

Comisia socială:

Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ – preşedinte

Lect. univ. dr. Dărăbăneanu Dragoş

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

Moise Alin – Student, anul II Psihologie

Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie

Pop Mihaela – Studentă, anul II RU

Sălăjan Patricia - Studentă, anul II PIPP

 

Comisia de promovarea imaginii:

Lect. univ. dr. Decsei Radu Alina

Conf. univ. dr. Pătroc Dan

Lect. univ. dr. Perţe Andra

Lect. univ. dr. Săveanu Sorana

Moise Alin – Student, anul II Psihologie

Pop Mihaela – Studentă, anul II RU

 

Comisia de relatii internationale si mobilităţi studenţi străini:

Conf. univ. dr. Birle Delia – Responsabil FSSU -responsabil departamental / Departamentul de Psihologie

Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald – responsabil departamental / Departamentul de Stiinte ale Educatiei

Lect. univ. dr. Daniela Maci- responsabil departamental/Departamentul de Sociologie-Asistenta sociala

Dana Șodinca - secretar şef facultate

 

Comisia de specialitate pentru recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii:

Departament Sociologie-Asistență Socială

Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu

Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt

Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ

Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe

 

Departament Psihologie

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Conf. univ. dr. Bîrle Delia

Conf. univ. dr. Secui Monica

Lect. univ. dr. Cioară Marius

Departament Științe ale educației

Conf. univ. dr. Barth Karla

Conf. univ. dr. Cristina Florescu

Lect. univ. dr. Raluca Răcășan

 

Comisia pentru traducerea suplimentului la diploma

Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald

Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț

Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu

Lect. univ. dr.Coturbaș Lioara

Lect. univ. dr. Ciobanu Nicoleta

 

Comisia de Prevenire și Stingere a Incendiilor și Protecția Muncii

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț

Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe

Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie

 

Comisia de Inventar

Conf. univ. dr. Drugaș Marius

Lect. univ. dr. Stan Rosana

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

Nagy Simona, laborant

You are here Orar