Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Acte necesare admitere

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2019, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz);
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Valoarea taxelor prevăzute de procesul de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa pentru contestaţii - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON

You are here Admitere Acte necesare admitere