Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Număr de locuri și criterii admitere iulie 2018

Pentru a afla locurile și criteriile de admitere, consultați tabelele de mai jos

 

Nr

crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durată şcolarizare

/ nr. credite

Nr. locuri buget[1]

Nr. total locuri

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

180 credite

 

100

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1. Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

2

Psihologie

Psihologie

 

125

3

Sociologie

Sociologie

 

50

4

Resurse umane

50

5

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

 

30

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 

75

Probă eliminatorie: Interviu - Dicție și comunicare (admis/respins)

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

7

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

 

60

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în   limba maghiară)

 

25

Probă eliminatorie: Interviu- Dicție și comunicare (admis/respins)

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1. Nota examenului de limba maghiară la examenul de Bacalaureat.

9

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

FRECVENȚĂ REDUSĂ

0

75

Probă eliminatorie: Interviu- Dicție și comunicare (admis/respins)

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1. Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.


Nr.crt

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată şcolarizare

/ nr. credite 

Nr. locuri buget 

Nr. total locuri 

 

Criterii de admitere 

1

 

 

 

 

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie 

2 ani / 120 credite 

 

50

40% media examenului de licenţă

60% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă 

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională 

 

 

 

 

50

3

 

Sociologie 

Gestiunea resurselor umane 

 

50

60% media examenului de licenţă

40% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale 

 

50

5

Ştiinţe ale educaţiei 

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar 

 

50

50% media examenului de licenţă

50% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

 

 


Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru fiecare domeniu de studiu va fi comunicat după transmiterea cifrelor de şcolarizare de la ministerul de resort şi respectiv repartizarea acestora în cadrul Universităţii din Oradea şi Consiliul FSSU

Nr.crt

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată şcolarizare

/ nr. credite 

Nr. locuri buget 

Nr. total locuri 

 

Criterii de admitere 

1

 

 

 

 

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie 

2 ani / 120 credite 

 

50

40% media examenului de licenţă

60% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă 

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională 

 

 

 

 

50

3

 

Sociologie 

Gestiunea resurselor umane 

 

50

60% media examenului de licenţă

40% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale 

 

50

5

Ştiinţe ale educaţiei 

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar 

 

50

50% media examenului de licenţă

50% interviu și proba orală (proiect de cercetare) 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

 

You are here Admitere Număr de locuri și criterii admitere iulie 2018