Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informatii generale despre admitere

Calendar admitere, acte și taxe

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de licență – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de masterat – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 21 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 23 - 24 iulie 2020 - interviuri
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON

 

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2020, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
f) Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

h) Diploma sau adeverința de licență (exclusiv pentru înscrierea la masterat)

i) (dacă este cazul) - documente justificative pentru scutirea de plata taxei de admitere (vezi mai jos)

Dosarele incomplete nu se vor prelua.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Informații admitere 2020

 

Nrcrt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durată şcolarizare

/ nr. credite

Nr. locuri buget

Nr. total locuri

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

180 credite

 25

100

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1. Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

2

Psihologie

Psihologie

 23

125

3

Sociologie

Sociologie

13

16 

50

4

Resurse umane

50

5

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

15

30

6

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani /

180 credite

7 

75

Probă eliminatorie: Interviu - Dicție și comunicare (admis/respins)

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

 10

60

7

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în   limba maghiară)

   7

25

Probă eliminatorie: Interviu- Dicție și comunicare (admis/respins)

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

1. Nota examenului de limba maghiară la examenul de Bacalaureat.


 

Nr.crt

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată şcolarizare / nr. credite

Nr. locuri buget

Nr. total locuri

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie

2 ani / 120 credite

 15

50

40% media examenului de licenţă

60% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională

 13

50

3

Sociologie

Gestiunea resurselor umane

 15

50

60% media examenului de licenţă

40% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale

 12

50

5

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar

 16

50

50% media examenului de licenţă

50% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă


 

Rezultate faza II admitere licenta iulie 2019

Rezultate faza II admitere licenta iulie 2018

Listele cuprind numele candidaților care și-au confirmat locul în prima fază alături de numele candidaților care au fost inițial respinși și care sunt admiși în urma retragerii sau neconfirmării din partea celorlalți candidați.

În cazul în care numele dvs. apare pe listele de mai jos și nu ați confirmat încă ocuparea locului, vă invităm să o faceți până în data de 2 august 2019 (vineri), ora 12:00. 

 

Asistenta Sociala

Pedagogia invatamantului primar si prescolar Oradea

Pedagogia invatamantului primar si prescolar Beius

Pedagogia invatamantului primar si prescolar FR

Psihologie

Psihopedagogie speciala

Resurse Umane

Sociologie

Rezerve

Page 1 of 5

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Admitere