Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Conducerea

DECAN Conf. univ. dr. Karla Barth
PRODECANI

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Lect. univ. dr. Dragos Darabaneanu

 

Membrii Consiliului Facultății de Științe Socio-Umane

Reprezentanții Facultății de Științe Socio-Umane în Senatul Universității

Conf.univ.dr. Karla Barth

 prof.univ.dr. Dindelegan Camelia

Lect.univ.dr. Dragoş Dărăbăneanu

 conf.univ.dr. Roman Daniela

Conf.univ.dr. Mihai Marian

 lect.univ.dr. Bekesi Delia Georgiana

Prof.univ.dr. Adrian Hatos

 lect.univ.dr. Cioară Ionel

Conf.univ.dr. Drugaş Marius

 

Conf.univ.dr. Cristina Florescu

 

Conf.univ.dr. Claudia Bacter

 

Conf.univ.dr. Monica Secui

 

Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald

 

Lect.univ.dr. Ionuţ Oprea

 

Lect.univ.dr. Ionuţ Erdeli

 

Lect.univ.dr. Simona Bodogai

 

Student Faur Dorian, Psiho I

 

Student Petrehele Todoran Răzvan ASI

 

Student Leuca Lavinia, PIPP I

 

Student Morong Monica, PIPP I

 

 

Componenţa consiliilor departamentelor facultăţii

Departamentul de Psihologie conf. univ. dr. Marius Drugaş (director departament)
conf. univ. dr. Delia Bîrle
conf. univ. dr. Carmen Bora
conf. univ. dr. Monica Secui
conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu

 

Departamentul de

Sociologie - Asistenţă Socială

lect. univ. dr. Ionuț Oprea (director departament)
 
 
 
 

 

Departamentul de

Științe ale Educației

conf. univ. dr. Cristina Maria Florescu

(director departament)

conf. univ. dr. Karla Barth
conf. univ. dr. Dan Pătroc
lect. univ. dr. Ionuț Erdeli
lect. univ. dr. Andra Perțe  

 

 


Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Facultatii de Stiinte Socio-Umane

aprobată în ședința Consiliului FSSU din data de 4.10.2018

 

Comisia de calitate:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Lect.univ.dr. Cristina Florescu
Prof.univ.dr. Carmen Popa
Lect.univ.dr. Sorana Săveanu
Lect.univ.dr. Gabriel Roșeanu
Lect.univ.dr. Bottyan Zsolt – reprezentant al sindicatului
Ianţa Felicia – ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Nicoleta Fărăianu - ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Laurențiu Lazăr, Fundația de Scleroză multiplă
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP

Comisia socială:
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ – preşedinte
Lect.univ.dr. Dărăbăneanu Dragoş
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de promovarea imaginii:
Conf.univ.dr. Decsei Radu Alina
Conf.univ.dr. Pătroc Dan
Lect.univ. dr. Perţe Andra
Lect.univ.dr. Săveanu Sorana
Faur Darian – Student, anul II PS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de relatii internationale si mobilităţi studenţi străini:
Conf. univ. dr. Bîrle Delia – Responsabil FSSU -responsabil departamental / Departamentul de Psihologie
Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald – responsabil departamental / Departamentul de Stiinte ale Educatiei
Lect.univ.dr. Daniela Maci- responsabil departamental/Departamentul de Sociologie-Asistenta sociala (01.11.2016)
Dana Șodinca - secretar şef facultate

Comisia de specialitate pentru recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii:

Departament Sociologie-Asistență Socială
Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu
Lect.univ.dr. Bottyan Zsolt
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Lect.univ.dr. Dejeu Gheorghe

Departament Psihologie
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Conf.univ.dr. Bîrle Delia
Conf.univ.dr. Secui Monica
Lect.univ.dr. Cioară Marius

Departament Științe ale educației
Conf.univ.dr. Barth Karla
Lect.univ.dr. Cristina Florescu
Lect.univ.dr. Raluca Răcășan

Comisia pentru traducerea suplimentului la diploma
Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Lect.univ.dr. Gabriel Roșeanu
Lect.univ.dr.Coturbaș Lioara
Lect.univ.dr. Ciobanu Nicoleta

Comisia de Prevenire și Stingere a incediului și Protecția Muncii
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Lect.univ.dr. Dejeu Gheorghe
Todoran Răzvan- student an II AS

Comisia de Inventar
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Stan Rosana
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu
Lect.univ.dr. Ardelean Denisa
Nagy Simona, laborant

Comisia de cazare:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Șodinca Dana
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de acordare a burselor:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Șodinca Dana
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de etică:
Conf.univ.dr. Karla Barth- președinte
Conf..univ.dr. Cristina Florescu
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Prof.univ.dr. Adrian Hatos
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP

 

You are here Conducerea