Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Admitere doctorat

 

Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Sociologie în sesiunea septembrie 2018

I. Organizarea admiterii
Concursul de admitere se va desfășura într-o singură probă: interviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie.
În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în sociologie.
Candidații vor înmâna comisiei de admitere, înaintea interviului, cel puțin un exemplar al proiectului de cercetare doctorală.

II. Notarea candidaților
Notarea candidaților se va face după următoarele criterii:

 • 50% media mediilor generală a studiilor de licență și a studiilor de master (în cazul în care are mai multe astfel de diplome se calculează media folosind rezultatele cele mai bune)
 • 25% nota proiectului
 • 25% nota interviului

III. Proiectul de cercetare doctorală
Ghid orientativ pentru elaborarea proiectului de cercetare doctorală:

 • proiectul trebuie să abordeze o temă de cercetare sociologică sau o temă de cercetare interdisciplinară în care elementul sociologic să fie predominant
 • proiectul trebuie să enunțe clar următoarele elemente:
  • titlul și tema proiectului
  • obiectivul științific al proiectului
  • schiță a cadrului conceptual și teoretic al proiectului
  • activitățile de cercetare propuse
  • titlul preconizat al rezultatelor în termeni de referate de doctorat
  • calendarul preconizat al finalizării referatelor
  • propuneri de diseminare a rezultatelor prin participare la conferințe și publicații în jurnale științifice

Proiectul de cercetare doctorală trebuie să aibă  o lungime de minim 3-4 pagini A4, font 12 la un rând, Times New Roman.

IV. Tematica și bibliografia interviului
Teme pentru interviul de admitere

 • Faptul social (Emile Durkheim, 2002)
 • Transformări în familia contemporană (Chipea, 2000)
 • Teorii sociologice privind comportamentele deviante (Chipea, 1997)
 • Sursele sociale ale rezultatelor școlare (Hatos, 2006)
 • Teorii privind determinarea socială a educabilității (Hatos, 2006)
 • Designul cercetării în sociologie (Babbie, 2010)
 • Conceptualizare, operaționalizare, măsurare (Babbie, 2010)
 • Indexuri, scale și tipologii (Babbie, 2010)
 • Ancheta și sondajul de opinie (Rotariu, Iluț, 1997)
 • Construcția chestionarului sociologic (Rotariu, Iluț, 1997)
 • Construcția socială a realității (Sandu, 2012)
 • Structura bunăstării subiective (Bălțătescu, 2014)

Bibliografie

 • Babbie, E. 2010, Practica cercetării sociale, Polirom, pp. 135-337;
 • Bălțătescu, S., 2014, Fericirea în contextul social al tranziției, Cluj, Eikon;
 • Durkheim, E., 2002, Regulile metodei sociologice, Polirom;
 • Chipea, F., 2000, Familia contemporană. Tendințe globale și confirgurații locale, Expert, București
 • Chipea, F.,1997, Sociologia comportamentului infracțional, ISOGEP-Euxin, București, pp. 29-65
 • Hatos, A., 2006, Sociologia educației, Polirom, Iași, pp. 175-219;
 • Rotariu, T., Iluț, P., 1997, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Polirom, pp. 44-121;
 • Sandu, Antonio, 2012, Filosofia socială construcționistă. Direcții epistemice, etice şi pragmatice. Cluj, România: Editura Presa Universitară Clujeană

V. Calendarul admiterii

1    Înscrierea la Facultatea de Litere în vederea susţinerii testului de limbă străină. Conform programului afişat la Decanat şi la
SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat;
2    Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4; 16.07.2018-20.07.2018
05.09.2018- 17.09.2018
3    Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere; 19.09.2018
4    Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat; 24 de ore de la afişarea rezultatelor (zile lucrătoare)
5    Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații    21.09.2018 (24 de ore de la depunerea contestațiilor (zile lucrătoare))
6    Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);    24.09.2018-26.09. 2018
7    Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD; 1.10.2018
        

VI. Taxe

 • Taxa de înscriere la examen de admitere la studii universitare de doctorat:  150 lei
 • Taxa de înmatriculare: 100 lei
 • Taxa pentru contestaţii: 150 lei
 • Taxă procesare dosar (pentru candidații cetățeni străini): 150 euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere, pe bază de documente justificative, următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 26 de ani:

 • orfanii de ambii părinți
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial
 • cei ai căror părinți sunt angajați sau pensionați ai Universității din Oradea
 • cei care au părinți cadre didactice în activitate sau personal didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat din 15.12.2016)
You are here Școala Doctorală de Sociologie Admitere doctorat