Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Admitere doctorat

 

Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Sociologie în sesiunea septembrie 2017

I. Organizarea admiterii

Concursul de admitere se va desfășura într-o singură probă: interviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie.

În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în sociologie.

Candidații vor înmâna comisiei de admitere, înaintea interviului, cel puțin un exemplar al proiectului de cercetare doctorală.

II. Notarea candidaților

Notarea candidaților se va face după următoarele criterii:

 •   50% media mediilor generală a studiilor de licență și a studiilor de master (în cazul în care are mai multe astfel de diplome se calculează media folosind rezultatele cele mai bune)
 •  25% nota proiectului 
 • 25% nota interviului

III. Proiectul de cercetare doctorală

Ghid orientativ pentru elaborarea proiectului de cercetare doctorală:

- proiectul trebuie să abordeze o temă de cercetare sociologică sau o temă de cercetare interdisciplinară în care elementul sociologic să fie predominant

- proiectul trebuie să enunțe clar următoarele elemente:

 • titlul și tema proiectului
 • obiectivul științific al proiectului
 • schiță a cadrului conceptual și teoretic al proiectului
 • activitățile de cercetare propuse
 • titlul preconizat al rezultatelor în termeni de referate de doctorat
 • calendarul preconizat al finalizării referatelor
 • propuneri de diseminare a rezultatelor prin participare la conferințe și publicații în jurnale științifice

Proiectul de cercetare doctorală trebuie să aibă  o lungime de minim 3-4 pagini A4, font 12 la un rând, TNR.

IV. Tematica și bibliografia interviului

 • Teme pentru examenul de admitere
 •   Faptul social în concepția lui Emile Durkheim
 • Tipuri de solidaritate socială, anomia socială, distincția dintre normal și patologic (Emile Durkheim)
 • Acțiune socială, raționalitate, birocrație, autoritate, tip ideal în concepția lui Max Weber
 • Transformări în familia contemporană
 • Teorii sociologice privind comportamentele deviante
 • Sursele sociale ale rezultatelor școlare
 • Teorii privind determinarea socială a educabilității
 • Designul cercetării în sociologie
 • Conceptualizare, operaționalizare, măsurare
 • Indexuri, scale și tipologii
 • Ancheta și sondajul de opinie
 • Construcția chestionarului sociologic

Bibliografie

 • Babbie, E. 2010, Practica cercetării sociale, Polirom, pp. 135-337;
 • Bălțătescu, S., 2014, Fericirea în contextul social al tranziției, Cluj, Eikon;
 • Durkheim, E., 2002, Regulile metodei sociologice, Polirom;
 • Durkheim, E. 1995, Formele elementare ale vieții religioase, Polirom
 • Chipea, F., 2000, Familia contemporană. Tendințe globale și confirgurații locale, Expert, București
 • Chipea, F.,1997, Sociologia comportamentului infracțional, ISOGEP-Euxin, București, pp. 29-65
 • Hatos, A., 2006, Sociologia educației, Polirom, Iași, pp. 175-219;
 • Rotariu, T., Iluț, P., 1997, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Polirom, pp. 44-121;
 • Sandu, Antonio, 2012, Filosofia socială construcționistă. Direcții epistemice, etice şi pragmatice. Cluj, România: Editura Presa Universitară Clujeană.

V. Calendarul admiterii

 •       03 - 28 iulie şi 28 august – 13 septembrie 2017 – Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat;
 •       17-28 iulie şi 4-13 septembrie 2017 – Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;
 •       18 septembrie 2017 – Colocviul de admitere la doctorat - la sala Practipass, clădirea Practipass, începând de la ora 9.00
 •       19 septembrie 2017 - afișarea rezultatelor la avizierul Facultății de Științe Socio-Umane
 •       20 septembrie 2017 – depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat
 •       21 septembrie 2017 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații
 •       23 septembrie 2017 – validarea de către CSUD a rezultatelor admiterii
 •       22-26 septembrie 2017 – confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);
 •       2 octombrie 2017 – înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSU

 

You are here Școala Doctorală de Sociologie Admitere doctorat