Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alegeri la nivelul facultatii

Alegeri pentru desemnarea reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultății

Avand in vedere 

-          Legea educatiei nationale

-          Carta Universitatii din Oradea

-          Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor si concursurilor pentru structurile si functiile de conducere la Universitatea din Oradea

-          Calendarul alegerilor academice 2015-2016 aprobat prin HS nr. 56/06.07.2015

Facultatea de Stiinte Socio-Umane, prin reprezentatii studentilor din cadrul acesteia, organizează

ALEGERI

IN VEDEREA DESEMNARII REPREZENTANTILOR STUDENTILOR

IN CONSILIUL FACULTATII DE STIINTE SOCIO-UMANE

Alegerile vor avea loc in data de 08.12.2015, orele 9-17 (primul tur) si respectiv 10.12. 2015, orele 9-17 (al doilea tur, daca va fi necesar), în sala V105 din str. Universitatii, nr. 5, Campus II, pavilionul V, et. I.

EXTRAS

din Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor si concursurilor pentru structurile si functiile de conducere la universitatea din Oradea (anexa 2 la Carta Universitatii din Oradea, aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Oradea din data de 26.03.2012)

Art. 63. Alegerile reprezentantiilor studentilor in structurile de conducere universitara, Consiliile facultatilor si Senatul universitar sunt organizate de catre reprezentantii studentilor in aceste structuri, respectand prevederile legii si ale prezentului regulament.

Alegerile sunt statutare daca participa la vot majoritatea studentilor facultatii, respectiv ai universitatii. In caz contrar, in termen de 2 zile, alegerile se vor relua fara a fi necesara prezenla la vot a majoritatii studentilor.

Art 65. Reprezentantii studentilor in Consiliul facultatii sunt desemnati prin alegeri organizate la nivelul facultatii. Alegerile sunt organizate de catre studentii membri ai Consiliului facultalii in colaborare cu asocialiile studentesti care functioneaza legal in facultate (acolo unde acestea exista).

Art 67 Toți studentii facultatii au drept de vot la alegerea reprezentatiilor in Consiliul facultalii.

Art 69 Studentii prezenti la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi si cartea de identitate. In momentul in care studentii vor primi buletinul de vot, se va trece trece pe lista de prezenta Ia alegeri: numele si prenumele, CNP - ul, anul si specializarea/programul de studii pe care o reprezinfta si vor semna. Pe buletinul de vot va fi trecut numarul de studenti membri ai Consiliului facultatii. Un student nu poate vota un numar mai mare de candidati decat locurile atribuite studenlilor in consiliu, in caz contrar votul este nul.

Art. 70. Reprezentantii studenlilor in Consiliul facultatii se stabilesc pe baza numarului de voturi ,,pentru"obtinute, in ordinea descrescatoare a acestui numar.

Sursa:  https://www.uoradea.ro/display2343

Afisat la 04.12.2015

You are here Alegeri academice 2016 La nivelul facultatii