Curriculum vitae

I. DATE PERSONALE
Nume: CIOARĂ
Prenume: CORNELIU – MARIUS
Profesia: psiholog
Ocupaţia: lector universitar
Contact: e-mail: mcioara@uoradea.ro;
tel: 004 / 0259 408213;
fax: 004 / 0259 408439

II. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Formare iniţială:

 • 2002 – 2008 – Doctorat în Psihologie la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Titlul tezei de doctorat: Specificul şi rolul biasărilor atenţionale în anxietatea nonclinică (conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Miclea);
 • 2000 – 2002 – Masterat în Consiliere Psihologică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca. Lucrarea de dizertaţie: Antecedente cognitive ale emoţiilor-cogniţiile iraţionale (coordonator: prof. univ dr. Mircea Miclea);
 • 1996 – 2000 – specializarea Psihologie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea; iunie 2000 – licenţa în psihologie la Universitatea din Bucureţti. Lucrarea de diplomă: Impactul categorizării sociale asupra percepţiei intergrupuri (coordonator: prof. univ. dr. Ioan Radu);
 • 1991 – 1996 – Şcoala Normală “Iosif Vulcan” – Oradea, specializarea învăţători.

Formare continuă:

 • – septembrie 2008 – participarea la workshop-ul „Why are repressors important in anxiety-emotion research”? What can they tell us about emotional information processing styles?” susţinut de Nazanin Derakshan, PhD (Birkbeck University of London) la 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality, Cognition and Emotion”, Varşovia, 18-21 septembrie 2008;
 • mai 2002 – Primary Trening in Rational-Emotiv Behavioral Therapy, organizat de Albert Ellis Institute – New York în colaborare cu Asociaţia Română de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală;
 • februarie – mai 2001 bursier in cadrul Programului Erasmus la Universidad Autonoma de Barcelona, Spania.

III. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Didactică:

 • 01.10. 2006 – prezent – lector universitar la Catedra de Psihologie / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Universitatea din Oradea;
 • 01.10.2002 – 30.09.2006 – asistent universitar la Catedra de Psihologie / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Universitatea din Oradea;
 • 01.10 2000 – 30.09.2002 – preparator universitar la la Catedra de Psihologie / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Universitatea din Oradea;
 • 01.09.1996 – 30.09.2000 – învăţător-educator la Şcoala cu clasele I – VIII „George Coşbuc“ Oradea (clasa specială de copii hipoacuzici).

Extradidactică:

 • 2007 – prezent – secretar ştiinţific al Catedrei de Psihologie
 • 2007– prezent – membru în colectivul editorial al Analelor Universităţii din Oradea, Fascicula Psihologie
 • 2008 – prezent – membru in Colegiul de redacţie al Revistei de Psihologie Şcolară

IV. ACTIVITATE DIDACTICĂ (discipline predate)

 • Psihologie Cognitivă
 • Fundamentele Psihologiei
 • Psihologie Judiciară
 • Psihologia Sportului

V. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
Domenii de competenţă / Expertiză:

 • Specificul şi rolul biasărilor cognitive în dinamica anxietăţii
 • Metode de cercetare a relaţiei cogniţii-emoţii
 • Evaluarea anxietăţii prin probe implicite

Participari la manifestari stiintifice (vezi lista)

Programe de cercetare / granturi:

 • 2007 – 2008, Grant CNCSIS-TD (PN II – Resurse Umane), cod 338, Rolul inconştientului cognitiv în emoţii. Director: Marius Cioară
 • 2006 – 2007, Contract de cercetare acordat de SC D&D Consultants SRL, cod RO53/12.09.2006
 • 2002 – 2003, Grant CNCSIS – At, cod 132, Evoluţia identităţii de gen în perioada adolescenţei şi relaţia sa cu stima de sine. Director: Monica Secui

VI. PUBLICAŢII (vezi lista)

VII. AFILIERE PROFESIONALĂ

 • European Society for Cognitive Psychology – associate member (din 2008)
 • Asociatia Psihologilor din România – membru (din 2004)
 • Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România – membru (din 2007)
 • Asociatia Naţională a Psihologilor Şcolari din Romania – membru fondator / cenzor (din 2007)

VIII. COMPETENŢE LINGVISTICE

 • Limba engleza – nivel avansat
 • Limba spaniola – nivel mediu
 • Limba franceză – nivel mediu