The role of pet ownership in preserving mental health among old people

Răşcanu, R.

2006, vol. IX Pages 7-20 Abstract


Particularităţi ale evaluării sinelui la adolescenţii  instituţionalizaţi

Secui, M. L.

2006, vol. IX Pages 36-53 Abstract


Investigarea relaţiei dintre perspectiva temporală personală şi amânare

Roşeanu, G., & Marian, M.

2006, vol. IX Pages 54-64 Abstract


Rolul motivaţiei în autodezvoltare

Dumitriu, I.

2006, vol. IX Pages 65-77 Abstract


Moderarea şi medierea în ştiinţele sociale. Demonstrarea unui efect de moderare

Drugaş, M.

2006, vol. IX Pages 78-87 Abstract


Abordarea psihologică a pacienţilor copii în cabinetul de ortodonţie

Vaida, L.

2006, vol. IX Pages 88-104 Abstract


Descartes şi problemele minţii

Cioară, I.

2006, vol. IX Pages 105-113 Abstract


A first person account: interactions with psychology

McMahon, J.

2006, vol. IX Pages 114-119 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.