Teorii actuale asupra dezvoltării cognitive. J. Pascual-Leone – teoria operatorilor constructivi

Bonchiş, E.

2005, vol. VIII Pages 7-16 Abstract


Investigarea psihosocială a unui lot de familii din mediul urban: de la situaţii dilematice la conflicte de rol

Ruxandra Răşcanu, R., Vulcu, R., Rotraut, B., & Branici, E.

2005, vol. VIII Pages 17-26 Abstract


Scala de Iraţionalitate pentru Copii şi Adolescenţi (CASI – The Child and Adolescent Scale of Irrationality)

Trip, S., & Popa, M.

2005, vol. VIII Pages 39-50 Abstract


Cunoaşterea de sine. Conceptele de stimă de sine şi Eu

Dumitriu, I.

2005, vol. VIII Pages 51-58 Abstract


Studiu privitor la sexualitate şi familie la tineri studenţi din România de astăzi

Clinciu, A., & Plugaru, L.

2005, vol. VIII Pages 59-70 Abstract


Diferenţe intersexe la nivelul stimei de sine în adolescenţă

Secui, M. L.

2005, vol. VIII Pages 71-83 Abstract


Positive causal attributions, social support and self-esteem as predictors of life satisfaction

Marian, M., & Roşeanu, G.

2005, vol. VIII Pages 84-96 Abstract


Modele teoretice şi formative ale competenţei psihopedagogice

Sas, C.

2005, vol. VIII Pages 97-103 Abstract


Posibili predictori ai motivaţiei intrinseci

Drugaş, M.

2005, vol. VIII Pages 104-114 Abstract


Dimensiunile şi etapele evolutive ale Eu-lui

Dumitriu, I.

2005, vol. VIII Pages 115-122 Abstract


Studiu de adaptare a Inventarului de Fobie Socială pe populaţia românească

David, S.

2005, vol. VIII Pages 123-130 Abstract


Mecanisme cognitive în însuşirea limbii materne

Stan, R.

2005, vol. VIII Pages 131-150 Abstract


Rolul schemelor cognitive în depresie

Dindelegan, C.

2005, vol. VIII Pages 151-163 Abstract


Influenţa factorilor demografici asupra anxietăţii în practica stomatologică

Vlad, Ş., Ardelean, H., & Fordon, A.

2005, vol. VIII Pages 164-171 Abstract


Relaţia dintre stilul de învăţare, personalitate, cogniţii iraţionale şi performanţă şcolară în adolescenţă

Roman, D.

2005, vol. VIII Pages 172-185 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.