Specificitatea atribuirilor în depresie, anxietate şi sensibilitatea interpersonală

Marian, M.

2005, vol. VII Pages 30-36 Abstract

“Chei” în investigarea complexă a familiilor tinerilor dependenţi de drog

Răşcanu, R., Hudiţă, C., Fodolu, M., & Crăciun, B.

2005, vol. VII Pages 37-46 Abstract


Influenţa factorilor de organizare a timpului asupra simptomatologiei tulburării depresive şi anxioase generalizate

Roşeanu, G.

2005, vol. VII Pages 63-73 Abstract


Biasări atenţionale în anxietate; o metaanaliză calitativă asupra ipotezei interacţiunii

Cioară, M.

2005, vol. VII Pages 74-85 Abstract


Interacţiunea dintre aptitudinile creative şi arta plastică în perioada şcolară

Antoci, D.

2005, vol. VII Pages 86-93 Abstract


Implicaţii ale identităţii de gen în alegerea carierei

Iacob, C., & Bârle, D.

2005, vol. VII Pages 94-110 Abstract


Corelate intrinseci ale nevoii de performanţă

Drugaş, M.

2005, vol. VII Pages 111-124 Abstract


Modelarea structurală. Validarea modelului lui Cooper prin modelare structurală

Tia, I.

2005, vol. VII Pages 125-139 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.