Orientări noi în problematica dezvoltării psihice umane – teoria sistemelor ecologice

Bonchiş, E.

2004, vol. VI Pages 7-13 Abstract


Aplicaţii ale terapiei cognitiv-comportamentale (CBT) în educaţie

Trip, S., & Popa, M.

2004, vol. VI Pages 37-55 Abstract


Studiu de validare şi etalonare a Chestionarului de Experienţă Subiectivă a Timpului (TEQ)

Drugaş, M., & Roşeanu, G.

2004, vol. VI Pages 78-89 Abstract


Teorii explicative ale formării identităţii de gen: perspectiva biologică

Secui, M. L.

2004, vol. VI Pages 90-103 Abstract


Autoeficacitatea şi performanţa şcolară

Bora, C. H.

2004, vol. VI Pages 104-116 Abstract


Decizia adolescenţilor pentru carieră

Delia Bîrle, D., & Bora, C. H.

2004, vol. VI Pages 136-144 Abstract


Modele ale anxietăţii şi depresiei

Marian, M.

2004, vol. VI Pages 145-168 Abstract


Factorii de vulnerabilitate cognitivă în anxietate: relaţia între acceptarea necondiţionată de sine şi nivelul anxietăţii

Ban, A.

2004, vol. VI Pages 169-177 Abstract


Mecanisme cognitive în însuşirea limbii materne – teorii asupra limbajului

Stan, R.

2004, vol. VI Pages 178-185 Abstract


Program terapeutic pentru abuzatori

Radu, A.

2004, vol. VI Pages 186-198 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.