Spre o teorie unitară a învăţării şcolare

Radu, I.

2004, vol. V Pages 7-31 Abstract


Stilul atribuţional – antecedente psiho-sociale la femei

Marian, M., Drugaş, M., & Roşeanu, G.

2004, vol. V Pages 53-65 Abstract


Vulnerabilitatea cognitivă în depresie

Ciortin, A.

2004, vol. V Pages 81-91 Abstract


Factori de vulnerabilitate cognitivă în anxietate: credinţele iraţionale şi stresul

Ban, A.

2004, vol. V Pages 93-100 Abstract


Timpul criticii şi critica timpului

Popoveniuc, B.

2004, vol. V Pages 120-131 Abstract


Rolul autocunoaşterii în orientarea carierei. Eficienţa unui program de intervenţie

Roman, D.

2004, vol. V Pages 132-144 Abstract


Impactul stilului cognitiv în tulburările afective

Dindelegan, C.

2004, vol. V Pages 145-154 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.