Noi perspective asupra atitudinii faţă de poziţia şi rolul femeii în societate

Secui, M. L.

2003, vol. IV Pages 55-67 Abstract


Influenţa vârstei asupra cogniţiilor iraţionale

Popa, S.

2003, vol. IV Pages 68-84 Abstract


Hărţile conceptuale ale bolii – factori determinanţi şi modalităţi de modificare

Drugaş, M., & Cioară, M.

2003, vol. IV Pages 85-105 Abstract


Iraţionalitate şi suicid

Roşeanu, G., & Vaida, H. M. J.

2003, vol. IV Pages 119-127 Abstract


Convingerile despre sine şi lume şi adaptarea la mediu în cazul deţinuţilor

Tia, I.

2003, vol. IV Pages 142-155 Abstract


Modificarea comportamentului şi restructurarea cognitivă în grupul terapeutic la copii

Marian, M., & Roşeanu, G.

2003, vol. IV Pages 156-171 Abstract


Portretul abuzatorului în românia

Radu, A. R.

2003, vol. IV Pages 172-188 Abstract


Oare profesorul mă vede aşa cum mă văd eu ?

Drugaş, M.

2003, vol. IV Pages 195-203 Abstract


Rezolvarea conflictelor ivite în cadrul unei instituţii organizaţionale

Dumitriu, I. C.

2003, vol. IV Pages 204-208 Abstract


Leadership şi putere în colectivităţile locale

Florescu, M. C.

2003, vol. IV Pages 209-215 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.