Rolul mediului socio–cultural în dezvoltarea abilităţilor şi interesului copiilor pentru desen

Bonchiş, E.

2003, vol. III, Pages 15-22 Abstract


Principii metodologice şi statistice de identificare a relaţiilor de independenţă, de modelare sau de mediere dintre variabile

Sava, F.

2003, vol. III, Pages 23-32 Abstract


The essential in school

Szabo, Zs.

2003, vol. III, Pages 33-46 Abstract


Studiu de adaptare a Inventarului Stilurilor de Gândire pe populaţie din românia

Popa, S., & Bele, O.

2003, vol. III, Pages 58-71 Abstract


Rolul stilului atribuţional în declanşarea şi menţinerea distresului emoţional

Marian, M., & Stan, R.

2003, vol. III, Pages 97-112 Abstract


Motivaţia în opţiunea profesională la adolescenţi

Breban, D., & Bora, C.

2003, vol. III, Pages 113-125 Abstract


Influenţa categoriei de diagnostic asupra stilului cognitiv al pacienţilor depresivi

Dindelegan, C., Oros, G., Galiş, M., & Borza, A.

2003, vol. III, Pages 126-131 Abstract


Credinţe iraţionale şi satisfacţie maritală

Popuş, A.

2003, vol. III, Pages 132-145 Abstract


Convingeri iraţionale şi mecanisme de evaluare implicate în emoţii

Roman, D.

2003, vol. III, Pages 146-158 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.