Constructivism versus cognitiv-comportamental în dezvoltarea programelor de instruire online

Jurcău, N., Colboreanu, A., & Trif, G. F.

2002, vol. II, Pages 177-206 Abstract

Point of view about David Myers

Szabo, Zs.

2002, vol. II, Pages 218-226 Abstract

Psihoterapia experenţială în cazul copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie

Cucu-Ciuhan, G.

2002, vol. II, Pages 227-248 Abstract


Gender stereotypes – the most basic component of the gender beliefs system

Secui, M.

2002, vol. II, Pages 249-256 Abstract


Influenţa stimei de sine, a feedback-ului şi a LOC-lui asupra stilului decizional la manageri

Tia, I.

2002, vol. II, Pages 262-275 Abstract


Chestionarul de Convingeri Personale – studiu de adaptare pe populaţia românească

Popa, S.

2002, vol. II, Pages 276-287 Abstract


Adaptarea pe populaţie de limbă română a Chestionarului de Stil Atribuţional (A.S.Q.) – studiu pilot

Marian, M.

2002, vol. II, Pages 288-304 Abstract


Millon Clinical Multiaxial Inventory-III în evaluarea depresiei

Dindelegan, C., & Lulea, C.

2002, vol. II, Pages 305-314 Abstract


Mecanisme inhibitive atenţionale şi mnezice în fobia socială

Bogorin, V.

2002, vol. II, Pages 315-329 Abstract

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.