Pregătirea manuscriselor

Manuscrisele elaborate în scopul publicării vor fi redactate în limba română sau engleză în format A4, cu caractere TNR de 12 puncte la 1,5 rânduri. Lungimea acestora nu va depăşi 25 de pagini (pentru studii empirice şi sinteze teoretice), respectiv 5 pagini în cazul interviurilor, comentariilor şi al recenziilor de lucrări.

În scopul unei recenzii adecvate, prima pagină a manuscrisului va conţine doar titlul lucrării, numele, prenumele, afilierea profesională a autorilor şi datele de contact ale autorului principal (adresă fizică şi e-mail).

Fiecare manuscris va conţine la pagina 2 un rezumat (abstract) în limba engleză al lucrării (maximum 100 de cuvinte) şi până la 5 cuvinte cheie (keywords), iar de la pagina 3 va fi introdus corpul textului.

Referinţele bibliografice din interiorul textului se vor face prin indicarea numelui autorului citat şi a anului de apariţie a sursei citate. Bibliografia de la finalul articolului va fi redactată în conformitate cu normele de publicare APA [Publication Manual of the American Psychological Association (2001), 5th ed].

Tabelele, graficele sau figurile (alb/negru) vor fi numerotate independent în funcţie de ordinea apariţiei în text şi vor fi însoţite de un titlu adecvat. Acestea vor fi dispuse individual pe pagini separate la sfârşitul manuscrisului, menţionându-se explicit în corpul textului locul unde trebuie inserate. Ele vor fi realizate în format Word.

Remiterea spre publicare

Manuscrisele trimise spre publicare vor fi expediate în format electronic (ca fişier ataşat) prin e-mail la adresa anale.psihologie@gmail.com sau tipărite în două exemplare pe adresa Mihai Marian, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Psihologie , str. Universităţii, nr. 1, Campus 2, 410087 Oradea, jud. Bihor, cu menţiunea „Pentru Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Psihologie”. Odată sosit un manuscris, autorul principal al acestuia va fi înştiinţat prin e-mail asupra primirii documentului.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.