Descrierea revistei

 

Analele Universităţii din Oradea, Facicula Psihologie este o revistă ştiinţifică cu apariţie bianuală ce publică materiale ştiinţifice încadrabile în una din următoarele categorii:

  • Studii ce includ date empirice obţinute în urma aplicării unei metodologii ştiinţifice adecvate (studii experimentale, corelaţionale, metaanalize, studii de caz, cercetări aplicative etc.), menite a identifica regularităţi şi a explica diverse aspecte ale manifestărilor psiho-comportamentale;
  • Sinteze teoretice care evidenţiază caracterul cumulativ şi stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice într-un anumit domeniu;
  • Interviuri tematice cu personalităţi de prestigiu ce activează în domeniul psihologiei şi comentarii asupra unor manifestări ştiinţifice de impact;
  • Recenzii ale unor cărţi sau articole de specialitate cu impact considerabil la nivel paradigmatic.

Procesul de recenzie

 

Fiecare manuscris primit la redacţie va fi trimis la doi evaluatori independenţi din colectivul editorial, care vor face o recenzie a materialului fără a cunoaşte identitatea autorilor (blind review). Criteriile de evaluare utilizate sunt următoarele:

1. Relevanţa subiectului pentru domeniul psihologiei;

2. Actualitatea temei abordate;

3. Valoarea ştiinţifică a articolului; şi

4. Claritatea şi adecvarea aparatului metodologic.

În urma acestui demers, autorul principal va primi unul din următoarele feedback-uri asupra materialului remis spre publicare: acceptat, revizie minoră, revizie majoră sau respins. În caz de revizie, manuscrisul va fi retrimis autorului principal, împreună cu observaţiile şi sugestiile evaluatorilor.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.