sigla ccs

Cercul de Cercetare Sociologică este organizat de către Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Școala Doctorală de Sociologie și Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea.

Obiectivul general al Cercului de Cercetare Sociologică este stabilirea unui cadru informal de formare a viitorilor specialiști în științe sociale, de aprofundare a pregătirii profesionale și de întărire a identității profesionale.

Conținutul activităților cercului:

–       Prezentarea unor tehnici de cercetare

–   Prezentarea și discutarea unor cercetări ale studenților și ale cadrelor didactice

–      Prezentări și discuții pe teme teoretice

–  Prezentarea unor apariții editoriale din literatura sociologică națională și internațională

–       Concursuri anuale studențești

–       Întâlniri cu sociologi „practicieni”

 Activitatea Cercului de Cercetare Sociologică se află sub coordonarea domnului Prof. univ. dr. Adrian Hatos. Din echipa de organizare fac parte: Asist. univ. dr. Raluca Buhaș, CS dr. Sorana Săveanu