ANUNȚURI, CERCETĂRI

Rezultatele anchetei MERPAS

În perioada 22.11.2018- 13.02.2019, Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității din Oradea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Bihor și Centrul Județean de Resurse Educaționale a întreprins o anchetă educațională omnibus, derulată în cadrul proiectului de cercetare intern al Școlii Doctorale de Sociologie intitulat Monitorul Educațional al Rezultatelor, Practicilor și Atitudinilor în Școlile din Bihor (MERPAS).

Universul anchetei l-a reprezentat întreaga populație de elevi de clasa a VIII-a care nu sunt înscriși în învățământul special din județul Bihor, fiind culese în total date de la 4708 elevi din 155 școli. Ancheta a vizat numeroase teme de cercetare, amintim aici câteva de referință: Ancheta OȘP, rezultatele școlare, aspirațiile și expectațiile educaționale, modalitățile de învățare și de implicare a părinților, relațiile din clasă și din școală, autoeficacitatea educațională, stima de sine, body shaming, fat shaming, modalitățile de petrecere a timpului liber, practicile de utilizare a ITC în timpul liber și pentru învățătură, devianța școlară, riscul de abandon, generozitatea, religiozitatea, bullying și cyberbullying, etc. Datele au fost culese prin două tehnici: anchetă indirectă prin chestionar online și autoadministrare supravegheată – pentru un eșantion reprezentativ de 999 elevi (chestionar letric).

Raportul descriptiv al anchetei, care poate fi descărcat de aici, este bazat pe analiza unui subeșantion neponderat de 4261 de cazuri.

MERPAS

Sociologie pe social media:

2 thoughts on “Rezultatele anchetei MERPAS

Leave a Reply to FEDICO RICHARD ELDITYA Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *