ANUNȚURI, CERCETĂRI

Ancheta Educațională Omnibus în județul Bihor

Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității din Oradea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Bihor și Centrul Județean de Resurse Educaționale desfășoară o anchetă educațională omnibus în perioada Decembrie 2018-Ianuarie 2019 derulată în cadrul proiectului de cercetare intern al Școlii Doctorale de Sociologie intitulat Monitorul Educațional al Rezultatelor, Practicilor și Atitudinilor în Școlile din Vestul României (MERPAS). Ancheta vizează toți elevii de clasa a VIII-a care nu sunt înscriși în învățământul special din județ și vizează o varietate de teme, printre care amintim: Ancheta OȘP, rezultatele școlare, aspirațiile și expectațiile educaționale, modalitățile de învățare și de implicare a părinților, relațiile din clasă și din școală, autoeficacitatea educațională, stima de sine, body shaming, fat shaming, modalitățile de petrecere a timpului liber, practicile de utilizare a ITC în timpul liber și pentru învățătură, devianța școlară, riscul de abandon, generozitatea, religionzitatea, bullying și cyberbullying, etc.

Metodologia cercetării

Universul cercetării: Cercetarea urmărește să cuprindă toți elevii de clasa a VIII-a din județul Bihor care nu sunt înscriși în învățământul special. Potrivit datelor statistice, la ora actuală în județul Bihor sunt înscriși 5368 de elevi organizați în 278 de clase, dintre care aproximativ 600 de elevi sunt cuprinși în învățământul special. În aceste condiții, eșantionul cuprinde aproximativ 4500 de elevi, respectiv 200 de clase.

Temele cercetării: Așa cum ilustrează figura de mai jos, această anchetă sociologică abordează o serie de teme de real interes privind situația școlară, aspirațiile educaționale, orientarea profesională, utilizarea Internetului în rândul adolescenților.

Figura 1. Temele cercetării. Prelucrare proprie.

Eșantion: Toți elevii de clasa a VIII-a din județ care nu sunt incluși în învățământul special- aproximativ 4500 de elevi-200 de clase.

Modalitatea de culegere a datelor: Culegerea datelor se desfășoară în două etape. În prima etapă datele se colectează prin autoadministrare supravegheată. Astfel, la ora de informatică elevii completează chestionarul online sub supravegherea profesorului de informatică. Cea de-a doua etapă presupune auto-administrarea creion-hârtie la clasă la un eșantion aleator de aprox 1100 de elevi, respectiv 68 de clase. De menționat că pentru cele 68 de clase selectate chestionarul nu este aplicat online. Această etapă permite realizarea unor analize metodologice.

Durata administrării: Chestionarul se completează în maximum 40 de minute. Pentru organizarea în bune condiții a aplicării chestionarul, se alocă zece minute pentru aspecte organizatorice și comunicarea instrucțiunilor.

Rezultatele studiului: Principalul produs al studiului este cunoașterea aspirațiilor educaționale și profesionale ale elevilor de clasa a 8-a, necesară în vederea elaborării planului de școlarizare pentru clasele a 9-a pentru anul școlar 2019-2020 și utilă pentru activitatea consilierilor școlari și a conslierilor OȘP. În afara de aceasta, cercetarea va fi materializată prin rapoarte privind principalele dimensiuni ale educației celor din clasele a 8-a din județ dar și prin realizarea de materiale științifice din domeniul cercetării educaționale.

Sociologie pe social media:

2 thoughts on “Ancheta Educațională Omnibus în județul Bihor

Leave a Reply to FEDICO RICHARD ELDITYA Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *