ANUNȚURI

Anunț Selecție Parteneri Proiect de Cercetare Colaborativă

      Școala Doctorală de Sociologie

 Anunț selecție parteneri- Universitatea din Oradea inițiază un proiect de cercetare colaborativă. Proiectul va fi depus în cadrul The EEA Grants-Proiecte Colaborative de Cercetare. Termen de depunere: 01.10.2018.

Anunț selecție parteneri- Universitatea din Oradea inițiază un proiect de cercetare colaborativă. Proiectul va fi depus în cadrul The EEA Grants-Proiecte Colaborative de Cercetare. Termen de depunere: 01.10.2018.

Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Socio-Umane

Școala Doctorală de Sociologie

Inițiază un proiect de cercetare colaborativă care își propune evaluarea cunoștințelor TIC a elevilor din mediul rural, intitulat “Digital competences of rural children with a disadvantaged backgrund: A research from an equity perspective – EquiDigitALL”. Prin intermediul acestui proiect se urmărește proiectarea și realizarea unui instrument de măsurare a competențelor digitale și atitudinilor privind utilizarea internetului.

Principalele activități estimate în care se dorește implicarea partenerului sunt următoarele: elaborarea ODDTool (instrumentul de evaluare a competențelor online și atitudinilor privind TIC- the Digital Skills and Attitudes Online Diagnostic Tool), asigurarea funcționării în bune condiții și a mentenanței ODDTool pe toată durata proiectului (40 luni), susținerea sesiunilor de pregătire a specialiștilor care vor utiliza ODDT tool și facilitarea utilizării acestui instrument (dacă este necesar).

Proiectul va fi depus în cadrul The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 – Collaborative Research Projects, cu termen de depunere 01.10.2018. În vederea depunerii și implementării proiectului Universitatea din Oradea, Școala Doctorală de Sociologie solicită întreprinderilor interesate să devină parteneri în proiect prin transmiterea unei scrisori în care justifică interesul companiei față de proiect și precizează experiența relavantă în domeniu către Universitatea din Oradea la adresa adrian@hatos.ro.

De asemenea, partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

Termen de răspuns: 27.09.2018.

Sociologie pe social media:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *