ANUNȚURI, BLOG

ANUNȚ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

AFIȘ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

organizează în data de 26 ianuarie 2018, ora 14.00, în sala Practipass,

susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

“Efecte ale migrației părinților asupra elevilor de ciclu primar din municipiul Hunedoara”

Elaborată de studentul-doctorand  Dîscă Tiberiu Crisogen,

conducător științific, prof.univ.dr. Floare Chipea,

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  Sociologie.

Comisia de analiză şi susţinere a tezei are următoarea componență:

Președinte: – prof.univ.dr. Adrian Hatos – Universitatea din Oradea;  
Conducător ştiinţific: – prof.univ.dr. Floare Chipea – Universitatea din Oradea;  
Referenţi: – prof.univ.dr. Florica Ștefănescu – Universitatea din Oradea; ;
  – Conf.univ.dr.Mihai Bogdan Iovu – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca ;
  – Conf. Teodor Mircea Alexiu – Universitatea de Vest, Timișoara  

Teza de doctorat, în format tipărit, poate fi consultată la Biblioteca Universității din Oradea.

Vă invităm să participaţi la şedinţa publică de susţinere a tezei.

Sociologie pe social media:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *